САТИРА

АНТИПОСЛОВИЦЕ НА СЛОВО Ћ


ЋЕРАЋЕМО СЕ ЈОШ
ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО

ЋЕРАЋЕМО СЕ ЈОШ

Ћераћемо се још! Видећемо чија мајка црну вуну преде!
Ћераћемо се још! Неће ни њихова горети до зоре!
Ћераћемо се још! Заиграће мечка и пред њиховом кућом!
Ћераћемо се још! Доћи ће и њима црни петак!
Ћераћемо се још! Доћи ће и наших пет минута!
Ћераћемо се још! Нисмо ни ми репа без корена.
Ћераћемо се још! Ћерање нам је јача страна!
И даље се гледамо мрко попријеко! Ако, ћераћемо се још!
И даље је све отворено. Ћераћемо се још!
Ђаво стално долази по своје! Ако, ћераћемо се још!

ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО

Ћутање је злато. Никада не остаје без текста.
Ћутање је злато. Не може га нико држати за реч.
Ћутање је злато. Не може га нико утеривати у лаж.
Ћутање је злато. Никада се не посипа пепелом.
Ћутање је злато. Никада не прича глупости.
Ћутање је злато. Не може нико да му упада у реч.
Ћутање је злато. Не памти се да је икада одговарало за говор мржње.
Ћутање је злато. Док не пропева!
Ћутање је злато. Поузданијег чувара државне и службене тајне нема.
Знам у ком грму лежи зец, али о томе не причам. Ћутање је злато.