САТИРА

АНТИПОСЛОВИЦЕ

Антипословица је врста афоризма, препознатљивог по томе што настаје иновативним преображајем једне, а неретко и две, па и више пословица, изрека, крилатица, фраза и/или парола или, пак, креативном модификацијом познатих стихова из поема, епских и других песама и слично. Антипословице су старе колико и пословице. Прва збирка антипословица у Европи објављена је у Немачкој 1982, а на енглеском језику 1999. године. Међутим, већ од 2005. године, такве збирке јављају се и на другим језицима.

Збиркама „Није шија него врат“ и „Стари бисери у новом руху“ обухваћено је укупно 600 тема. Накнадно су додате и многе друге. Свакој теми је посвећено по десет антипословица, што значи да је на овом сајту садржано више од шест хиљада антипословица. Надам се да сам се дотакао већине наших познатих и најчешће коришћених пословица, изрека, крилатица, стихова, слогана и других народних бисера, са жељом да их представим на сатиричан и помало духовит начин, што је био један од кључних разлога за писање и објављивање тако великог броја антипословица.

Због великог броја антипословица, извршено је њихово груписање по азбучном редоследу. Кликом на жељено слово, отвара се страница са антипословицама посвећеним темама чији назив почиње тим словом.

Ако желите да листате ПДФ верзију објављених књига, можете то урадити кликом на насловну страну жељене књиге.