САТИРА

АНТИПОСЛОВИЦЕ НА СЛОВО Е


ЕВРОПА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ

ЕВРОПА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ

Европа нема алтернативу! Великодушно намеће сваку директиву!
Европа нема алтернативу! Ниједна земља, до сада, није се из ње иселила.
Европа нема алтернативу. Постоје и друге адресе, али ниједна није у стању да нас толико понижава.
Европа нема алтернативу! Неко мора и убудуће да нас бомбардује!
Европа нема алтернативу! Навикли смо да живимо у ропству!
Европа нема алтернативу! Америка није дужна да нас сама черупа!
Европа нема алтернативу! Неко мора стално да нас дисциплинује!
Европа нема алтернативу! Сваки жртвени јарац је увек добродошао.
Европа нема алтернативу. Јефтина радна снага се мора негде извозити.
Европски пут има сјајну перспективу. Доследно спроводи сваку директиву.