САТИРА

АНТИПОСЛОВИЦЕ НА СЛОВО Ф


ФАБРИКА ЈЕ КОШНИЦА СА МНОГО ТРУТОВА

ФАБРИКА ЈЕ КОШНИЦА СА МНОГО ТРУТОВА

Фабрика је кошница са много трутова, а кошница фабрика са много ударника!
Фабрика је кошница са много трутова. Једни исправљају криву Дрину, други млате празну сламу, а трећи краду богу дане.
Фабрика је кошница са много трутова. Не зна се да ли их је више на врху, на средини или на дну.
Фабрика је кошница са много трутова. Ниједан јој не силази с грбаче!
Фабрика је кошница са много трутова. Ниједан се не меша у свој посао.
Фабрика је кошница са много трутова. Ниједан се плате не одриче.
Фабрика је кошница са много трутова. Сваки бежи од посла, к'о ђаво од крста!
Фабрика је кошница са много трутова. Сваки други је члан владајуће партије.
Фабрика је кошница са много трутова. Сваки је заштићен као бели медвед!
Фабрика је кошница са много трутова. Тешко оном на кога се намераче!