САТИРА

АНТИПОСЛОВИЦЕ НА СЛОВО Њ


ЊЕМУ (ЊИМА) И БОГ ГЛЕДА КРОЗ ПРСТЕ

ЊЕМУ (ЊИМА) И БОГ ГЛЕДА КРОЗ ПРСТЕ

Власт је увек у праву. И Бог јој гледа кроз прсте.
Бог је на нашој страни, али нам још увек не гледа кроз прсте.
Сиротиња је и богу тешка. Не може вечито да јој гледа кроз прсте.
Будала има више среће него памети. И Бог јој гледа кроз прсте.
Најстарији занат не мења алат, али и даље цвета. И Бог му гледа кроз прсте.
Мито и корупција имају пуне руке посла. И Бог им гледа кроз прсте.
Благо предизборним обећањима. И Бог им гледа кроз прсте.
Пуна сламарица може мирно да спава. И Бог јој гледа кроз прсте.
Купљена диплома није светица, али је треба разумети. И Бог јој гледа кроз прсте.
Бог је на страни правде, али с времена на време и неправди гледа кроз прсте.